Aktualności


Uchwała Kongresu Prawników Polskich


Priorytetem wymiaru sprawiedliwości XXI wieku powinna być pełna realizacja prawa do sądu w demokratycznym państwie prawa przy zapewnieniu efektywności i szybkości postępowania.
Sądownictwo XXI wieku powinno być przyjazne obywatelowi – proste i dostępne.
Misją niezawisłego sędziego XXI wieku powinno być wymierzenie sprawiedliwości poprzez rozstrzyganie i rozwiązywanie sporów, przy niezbędnej dbałości o zachowanie konstytucyjnych i wspólnotowych praw obywateli.
Postulat dobrej reformy wymiaru sprawiedliwości XXI wieku wymaga podjęcia szerokiej dyskusji w trzech podstawowych obszarach:
-– po pierwsze organizacji sądów w taki sposób, aby zapewnić w nich efektywność udzielanej ochrony prawnej,
– po drugie uproszczenia procedur i wprowadzenia instytucji sprzyjających szybkiemu zakończeniu sporów,
– po trzecie zagwarantowaniu niezależnego i transparentnego sądownictwa jako warunku koniecznego w niezawisłym orzekaniu przez konkretnego sędziego.
Konieczne jest zaangażowanie w proces legislacyjny kapitału społecznego, jakim jest potencjał intelektualny stutysięcznej rzeszy prawników polskich oraz skupiających ich samorządów zawodowych i stowarzyszeń.
Należy powołać Społeczną Komisję Kodyfikacyjną, reprezentującą różne zawody prawnicze. Pierwszym jej zadaniem powinno być opracowanie i przekazanie podmiotom posiadającym inicjatywę ustawodawczą konkretnych projektów ustaw lub nowelizacji w sprawach będących tematem Kongresu.
Apelujemy o zaprzestanie i w przyszłości unikanie antagonizujących postaw w relacjach prawa i polityki w prowadzonych debatach. Chcemy działać razem, a nie przeciw sobie, w imię nadrzędnego dobra, jakim jest stabilne demokratyczne państwo prawne służące ludziom.
 

Tezy paneli Kongresu Prawników Polskich


Panel nr 1


1. Reformy dotykające wymiaru sprawiedliwości muszą opierać się na dialogu środowisk prawniczych z obywatelami.
2. Poszanowanie podstawowych praw człowieka oraz wartości konstytucyjnych jest nieprzekraczalną granicą. Prawa te opierają się na niezbywalnej godności każdego człowieka i znalazły potwierdzenie w akcie najwyższego rzędu, przyjętym przez społeczeństwo jako fundament państwa.
3. Przedmiotem troski polityków powinien być szacunek dla orzeczeń sądowych, wydawanych w imieniu naszego państwa, na podstawie prawa. Niszczenie autorytetu sądów uderza w całe państwo i niszczy konieczny w społeczeństwie obywatelskim szacunek do państwa.
4. Niezawisły sędzia jest gwarantem działania władzy państwowej zgodnie z prawem i równości szans słabszych w starciu z silniejszymi.
5. Za celowy uznajemy udział społeczeństwa w wydawaniu orzeczeń i procedurze wyłaniania kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Procedura ta powinna być nie polityczna, lecz obywatelska.


Panel nr 2


1. Konieczne jest wzmocnienie pozycji obywatela i jego pełnomocnika w sprawach toczących się przed sądem w celu pełnego urzeczywistnienia praw jednostki do sprawiedliwego orzeczenia.
2. Konieczna jest szeroka ochrona tajemnicy adwokackiej i radcowskiej jako gwarancji ochrony praw obywateli do korzystania z pomocy prawnej. Całkowita nienaruszalność tajemnicy obrończej to gwarancja konstytucyjnego prawa do obrony.
3. Konieczne jest wypracowanie i zinstytucjonalizowanie profesjonalnej relacji pomiędzy zawodowym pełnomocnikiem a sędzią opartej na wzajemnym poszanowaniu ról, która powinna stopniowo ograniczać zbędną urzędowość postępowania.
4. Konieczne jest ograniczenie zbyt rygorystycznych konsekwencji przesadnego formalizmu postępowania sądowego oraz uproszczenie procedur.
5. Konieczne jest szerokie uświadamianie znaczenia samorządów zawodowych dla ochrony praw obywateli w tym samorządowego sądownictwa dyscyplinarnego.


Panel nr 3


1. Wysoka opłata sądowa w Polsce prowadzi do ograniczenia dostępu do sądu.
2. Zasadne jest wspieranie wprowadzenia obowiązkowej mediacji w niektórych sprawach rodzinnych i gospodarczych.
3. Brak kryterium dochodowego w systemie pomocy dla ubogich prowadzi do ograniczenia dostępu do tej pomocy dla potrzebujących.
4. Intensyfikacja informatyzacji sądów warunkiem przyspieszenia postępowań sądowych.
5. Odciążenie wymiaru sprawiedliwości przez instytucje pozasądowe z zachowaniem prawa do sądu.

Debata ws. Kongresu Prawników Polskich

Prawnicy chcą wziąć reformę wymiaru sprawiedliwości w swoje ręce.

czytaj więcej...

Juryści wyręczą parlament i władzę wykonawczą?

Przedstawiciele wszystkich zawodów prawniczych chcą zamanifestować jedność, porozmawiać o prawach człowieka i wypracować konkretne propozycje legislacyjne. Kongres Prawników już w najbliższą sobotę w Katowicach

czytaj więcej...

Już ponad 1200 zgłoszeń na Kongres Prawników Polskich!

Z przyjemnością informujemy, że udział w Kongresie Prawników Polskich zadeklarowało już ponad 1200 osób i liczba ta stale się powiększa.

Uczestnikami Kongresu będzie wielu znakomitych prawników z Polski, ale również wybitni przedstawiciele europejskich i światowych środowisk prawniczych. Wśród nich Prezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Koen Lenaerts, Prezydent Europejskich Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ) Nuria Diaz Abad, Wiceprezydent Stowarzyszenia Sędziów Europejskich dla Demokracji i Wolności Medel Thomas Guddat.

Podczas tego wyjątkowego wydarzenia wspólnie z przedstawicielami innych zawodów prawniczych dyskutować będziemy o tym, jak dbać o zagwarantowanie każdemu obywatelowi prawa dostępu do niezawisłego i niezależnego sądu oraz jak budować zaufanie publiczne wymiaru sprawiedliwości.

Jesteśmy przekonani, że Kongres stanie się początkiem rzetelnej debaty społecznej dotyczącej reformy wymiaru sprawiedliwości, która nie będzie burzyć fundamentów demokracji w imię politycznego populizmu.

Państwa obecność na Kongresie będzie oznaką przyjęcia współodpowiedzialności za ochronę godności człowieka i demokratycznego państwa prawa.

Zapraszamy do rejestracji na stronie: kongresprawnikow.info

Do zobaczenia w Katowicach!


Prawnicy chcą porozmawiać z PiS

Prawnicy powinni uczestniczyć w reformie wymiaru sprawiedliwości. Kongres Prawników Polskich jest ostatecznym testem, czy dojdzie do dialogu z władzą – mówi Maciej Bobrowicz.

czytaj więcej...

Media: Borys Budka: Jadę na Kongres Prawników, by się uczyć

Pozostaje nadzieja, że prezydent się w końcu obudzi. Na razie oblał wszystkie egzaminy z prawa konstytucyjnego – mówi w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" Borys Budka, poseł PO.

czytaj więcej...

Dariusz Sałajewski - Reformy groźne dla sądów?

Gościem programu Mateusza Rzemka #RZECZoPRAWIE był Dariusz Sałajewski, były prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

czytaj więcej...

Kongres Prawników Polskich już 20 maja w Katowicach - komentuje Agata Łukaszewicz

Dla wymiaru sprawiedliwości i obywateli, którzy z niego korzystają, kompromis to rzecz bezcenna. Może więc warto się o niego postarać. Nie dla siebie, ale dla dobra ogółu..

czytaj więcej...

#RZECZoPRAWIE - Maciej Bobrowicz o kongresie prawników polskich: nie bronimy przywilejów

Byłbym szczęśliwy, gdyby udało się przekonać Polaków, że obrona niezawisłości i niezależności sądów leży w ich interesie - powiedział w #RZECZoPRAWIE Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

czytaj więcej...

#RZECZoPRAWIE - Jacek Trela o Kongresie Prawników Polskich: mamy konkretne pomysły na uzdrowienie wymiaru sprawiedliwości

Liczymy na to, że głos prawników na Kongresie zostanie wysłuchany. Dobrym sygnałem jest jest stanowisko prezydenta ws. reformy KRS - mówił w #RZECZoPRAWIE Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej

czytaj więcej...

Krystian Markiewicz - Kongres sędziów i prawników

Gościem programu Tomasza Pietrygi #RZECZoPRAWIE był Krystian Markiewicz, prezes SSP Iustitia.

czytaj więcej...

Ponad 900 osób zgłosiło udział w Kongresie Prawników Polskich

Ponad 900 osób zadeklarowało już chęć uczestniczenia w Kongresie Prawników Polskich.

czytaj więcej...

Maciej Bobrowicz: Kongres Prawników już jest sukcesem

Pierwszy Kongres Prawników Polskich, który odbędzie się 20 maja w Katowicach, jest już sukcesem, bo konsoliduje trzy środowiska prawnicze – pisze prezes Krajowej Rady Radców Prawnych

czytaj więcej...

Jak przemówi Kongres Prawników Polskich

Prawnicy powinni się cieszyć szacunkiem, a nie tylko konstytucyjnie zapisanym zaufaniem publicznym.

czytaj więcej...

Kongres Prawników budzi zainteresowanie

Od 24 kwietnia chęć udziału w Kongresie zgłosiło 700 osób. Samorządy: adwokacki, radcowski i sędziowski, liczą, że chętnych będzie jeszcze więcej.

czytaj więcej...

Kongres Prawników budzi zainteresowanie

Czy majowy kongres prawników stworzy płaszczyznę porozumienia z władzą polityczną przygotowującą reformy? Czy stanie się tylko demonstracją silnego sprzeciwu wielu prawniczych organizacji, które zjednoczą się tego dnia, prezentując swoją determinację?

czytaj więcej...

Kongres Prawników Polskich: Ministerstwo sprawiedliwości liczy na owocną dyskusję

Decyzja, czy minister sprawiedliwości lub jego reprezentant wezmą udział w Kongresie Prawników Polskich, zapadnie po otrzymaniu oficjalnego zaproszenia – usłyszeliśmy w resorcie sprawiedliwości.

czytaj więcej...