Materiały


Materiały dla uczestników II Kongresu Prawników Polskichprojekt zmiany Kodeksu karnego w części dotyczącej walki z mową nienawiści


pobierz projekt

Ustawa o obywatelskich sędziach handlowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw – projekt oraz założenia do projektu


pobierz projekt
pobierz założenia do projektu

Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa i zmianie niektórych innych ustaw – założenia do projektu


pobierz założenia projektu

Podstawowe założenia reformy sądownictwa administracyjnego


pobierz założenia

Propozycje reformy sądownictwa administracyjnego - prezentacja


pobierz prezentację

Zmiany dotyczące mediacji. Projekt zmiany ustawy – Kodeks postępowania cywilnego


pobierz projekt