Od Organizatorów


Maciej Bobrowicz

Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych

Zapraszam na II Kongres Prawników Polskich. To już drugie, najważniejsze dla polskich prawników, spotkanie. Pierwszy Kongres odniósł ogromny sukces. Kontynuujemy tę inicjatywę. Tym razem proponujemy niezwykle potrzebne debaty, których istotą będzie obrona państwa prawa, obrona niezawisłości sędziowskiej, proobywatelskie zmiany w kpc oraz walka z mową nienawiści.
Nasze spotkanie będzie także doskonalą okazją do podsumowania dorobku Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej. Ciała, które powołaliśmy na I Kongresie.
Razem pokażemy, że polscy prawnicy zawsze stoją po stronie obywateli, Konstytucji i praworządności. Pokażemy nie tylko jedność środowisk, ale nade wszystko nasz intelektualny potencjał. Potencjał, który wykorzystamy z pożytkiem dla dobra Polski.Krystian Markiewicz

Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich"Iustitia"

II Kongres Prawników Polskich jest dowodem na jedność, determinację oraz odpowiedzialną postawę środowiska prawniczego w Polsce. Będzie to okazja do podsumowania wydarzeń ostatnich miesięcy i zaplanowania kolejnych działań. Mamy bowiem świadomość, że mimo wielu sukcesów, walka o praworządność w naszym kraju jeszcze się nie zakończyła.
Kongres będzie również miejscem debaty o podziałach społecznych w naszym kraju, które są przyczyną, ale i skutkiem szerzącej się mowy nienawiści. Jako prawnicy opowiadamy się za wolnością i swobodą wypowiedzi. Jednocześnie wyrażamy sprzeciw wobec wszelkich form nienawiści, dyskryminacji czy nietolerancji. Agresja słowna często kroczy przed agresją fizyczną.
Nasz Kongres będzie przykładem na to, że  polscy prawnicy,  pomimo różnych perspektyw, potrafią ze sobą konstruktywnie dyskutować i współpracować dla dobra kraju..Jacek Trela

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej

1 czerwca w Poznaniu środowisko prawnicze po raz drugi będzie miało okazję dyskutować o tym, co najważniejsze w wymiarze sprawiedliwości. Tematy, o których chcemy teraz rozmawiać, są istotne przede wszystkim z punktu widzenia obywateli. Podczas Kongresu będziemy szukać rozwiązań jak ułatwić dostęp obywatela do wymiaru sprawiedliwości, jakie znaczenie dla obywatela ma niezależność prawników (sędziów, adwokatów i radców prawnych) oraz ochrona tajemnicy adwokackiej i radcowskiej, będzie też panel poświęcony przeciwdziałaniom mowie nienawiści, która w zasadzie może dotknąć każdego.
Zachęcam wszystkich adwokatów do udziału w tej ogólnopolskiej wymianie myśli. Razem szukajmy dobrych rozwiązań, które będą gwarantowały obywatelom ochronę prawną i właściwy dostęp do wymiaru sprawiedliwości.