Od Organizatorów


Maciej Bobrowicz

Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych

Kongres Prawników Polskich zwoływany jest w skomplikowanym czasie.
Słowem kluczem do zrozumienia tej sytuacji jest słowo emocje. To one bowiem w mediach nadają ton opisowi zawodów prawniczych.
Moim marzeniem jest jednak, by emocje zostały zastąpione rzeczową, silną w argumenty dyskusją nad przyszłością wymiaru sprawiedliwości oraz zawodów prawniczych.
Chciałbym abyśmy debatowali o dostępie do wymiaru sprawiedliwości i o tym, co z siebie dajemy obywatelom. A w tym kontekście:dlaczego jest tak ważna nasza niezależność i niezawisłość.
Chciałbym, żebyśmy pamiętali, że dostęp do wymiaru sprawiedliwości to dostęp do niezależnego i niezawisłego sądu.
Serdecznie wszystkich zapraszam na to wielkie, bezprecedensowe wydarzenie.Krystian Markiewicz

Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich"Iustitia"

Wspólnota zawodów prawniczych opiera się na szacunku dla człowieka oraz prawa mądrego i sprawiedliwego. Takiego prawa chce każdy prawnik i takiego prawa poszukujemy na salach sądowych. Sędzia jest niezawisły właśnie dlatego, aby mógł usuwać bezduszność z prawa stanowionego i interpretować je tak, by każdemu przyznać to co słuszne i sprawiedliwe. Kongres Prawników będzie okazją do dyskusji o tym jak sprawić by prawo nie było opresyjne dla obywateli. Sądy są dla obywateli. Wierzę, że wszyscy mamy pewność naszych powinności i zdecydowania w stosowaniu prawa wolnego od politycznej koniunktury.Jacek Trela

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej

W imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej, zapraszam do udziału w Kongresie Prawników Polskich. Trzeba podkreślić, że ta wielka debata środowisk prawniczych, choć zorganizowana w kontekście zdarzeń na scenie politycznej, nie jest wydarzeniem politycznym. Rozmawiając o kwestiach natury prawnej, legislacyjnej, pamiętajmy, że wszyscy – adwokaci, radcowie prawni, sędziowie, prokuratorzy, notariusze, komornicy – jesteśmy strażnikami prawa, nie politykami. Nikt z nas nie jest wolny od własnych poglądów prawnych i politycznych, jednak gdy w grę wchodzi niezależność sądów, niezawisłość sędziów, autonomia samorządów prawniczych, musimy mówić jednym głosem. Nie po to, by dbać o własne interesy, lecz by stać na straży trwałości i mocy Rzeczypospolitej, której gwarantem jest sprawny i stabilny wymiar sprawiedliwości. Nie w trosce o nas samych, lecz w poczuciu odpowiedzialności za prawa i wolności jednostki.
Nie istnieją doskonałe mechanizmy i rozwiązania wszystkich problemów. Z pewnością wymiar sprawiedliwości wymaga reform, które powinny odbywać się w porozumieniu ze środowiskiem prawniczym. Kongres Prawników Polskich ma być formą głośnego wyrażenia naszego zdania, naszych zastrzeżeń, ale przede wszystkim – naszych propozycji, wizji tego, jak poprowadzić konieczne reformy.
Życzę wszystkim owocnej debaty.