Program Kongresu

9.00 - 10.00

Rejestracja 

10.00

Rozpoczęcie Kongresu Prawników Polskich 

10.00 - 11.15

Wystąpienia gości 

11.15 - 11.30

Sprawozdanie przewodniczącego Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej, prof. Wojciecha Popiołka

11.30 - 12.45

Panel nr 1:

Sądy i prokuratura w demokracji konstytucyjnej

- sto lat politycznego nadzoru nad sądami i walki o niezależne sądy – bilans zysków i strat z perspektywy obywatela i sędziego.
- postępowania dyscyplinarne – stan obecny i przyszłość. Jak usuwać złych sędziów, a chronić sędziów odważnych?
- jakie sądy i prokuratura są nam potrzebne? – głos obywatelski.
- niezależne sądy i prokuratura - tarcza dla obywateli i realna kontrola nad politykami. Jak zorganizować wymiar sprawiedliwości XXI wieku – odseparowany od polityków, otwarty dla społeczeństwa.
- niezawisłość nie jest raz na zawsze, trzeba o nią dbać – wyzwanie dla polityków i społeczeństwa.

12.45 - 14.00

Panel nr 2:

W obronie obywatela – część 1.
Prawo do sądu oraz niezależność prawników

- czy projekt MS zmian w kpc ogranicza prawo do sądu
- dlaczego prawo zatrzymanego do obrońcy musi być obligatoryjne
- jak mediacja w postępowaniach cywilnych może usprawnić postępowania sądowe
- zmiany w sądownictwie administracyjnym - rewolucja czy ewolucja ?
- czy tajemnica zawodowa adwokatów i radców prawnych oraz ich niezależność są ,,przywilejem korporacyjnym” czy gwarancją prawa do sądu

14.00 - 15.00

Przerwa lunchowa 


15.00 - 16:15

Panel nr 3:

W obronie obywatela – część 2.
Przeciwdziałanie mowie nienawiści


- mowa nienawiści jako zjawisko socjologiczne – przyczyny i skutki społeczne.
- hejt ,fake newsy - jak im przeciwdziała społeczność międzynarodowa.
- dlaczego ściganie przestępstw mowy nienawiści jest takie trudne - okiem pełnomocnika.
- mowa nienawiści - "dlaczego prawo nas nie chroni”?
- propozycje zmian w Kodeksie karnym dotyczące mowy nienawiści.

16.15

Wystąpienia końcowe. Podjęcie uchwały II Kongresu Prawników Polskich

16.30

Zakończenie II Kongresu Prawników Polskich